Koop hem nu voor slechts US$7.99

Appstore

Een kleine revolutie in diabetesbehandeling

Mijn naam is Ian Gillespie en ik heb laat opgetreden diabetes type 1, waar ik de afgelopen 30 jaar mee geleefd heb. In het begin werd ik behandeld met een sulfonylureum maar binnen een jaar was het duidelijk dat mijn BG-controle verslechterde en heb ik gevraagd om op insuline te worden gezet. Ik heb in de loop der jaren ongeveer alle beschikbare insulines gekregen en heb over het algemeen een redelijke controle kunnen houden. Ik heb echter ernstige hypo's gehad - met als gevolg dat ik met een ambulance naar het ziekenhuis moest - en kreeg vaker hypers. Het heeft me altijd beziggehouden waarom ik twee totaal verschillende BG-waarden kon krijgen op twee verschillende dagen, ondanks het feit dat ik alles ogenschijnlijk hetzelfde deed.

Ik meldde me aan bij het DAFNE-programma georganiseerd door het Queensland Diabetes Centre in Brisbane. Dit bleek een van de meest nuttige en ophelderende cursussen te zijn die ik heb gedaan. Ik besefte hoe anders elke diabeticus is en hoe veel aanpassingen moeten worden gemaakt om het beste individuele resultaat te verkrijgen.

Tijdens een reis naar de UK in 2009 ontmoette ik een oude vriend, Bruce Alport, die softwareontwikkelaar is. Wij hadden het over de uitdagingen van het leven met diabetes en in het bijzonder de vele verschillende berekeningen die elke dag moeten worden uitgevoerd. Wat naar voren kwam was het idee voor een smartphone-applicatie die de dosisberekening minder ingewikkeld zou maken en een instrument zou bieden voor de regulering en controle van bloedglucose.

RapidCalc is het resultaat van onze samenwerking. Ik heb deze app vanaf de eerste ontwikkelingsversies in april 2010 gebruikt en moet eerlijk zeggen dat ik mijn diabetes nog nooit zo goed onder controle had. Ik heb matige of ernstige hypo's geheel kunnen vermijden en een HbA1c van minder dan 6.5% behouden. Mijn familie is enthousiast over de invloed die dit op het leven van ons allemaal heeft.

Tijdens de ontwikkeling van RapidCalc werkten wij met diverse diabetesverpleegkundigen die waardevolle ideeën en feedback aandroegen. Ik wil met name mijn erkentelijkheid betuigen voor de rol van Brigid Knight (Mater Health Services, Brisbane Australia) voor haar bemoediging, ideeën, objectieve en praktische feedback en haar kritische evaluatie bij de ontwikkeling van RapidCalc.

Ik hoop dat u net zoveel aan RapidCalc zult hebben als ik.