Een kleine revolutie in diabetesbehandeling

Ik heb de aantekeningen voor een historische dosis-record bewerkt, maar de wijzigingen gaan verloren als ik de app afsluit. Wat is er aan de hand?

Dit is een bug. Het bewerken van een historische record veroorzaakt geen update van de oorspronkelijke record. Het effect wordt gemaskeerd in recentere multi-tasking iOS-versies (vanaf iOS4) waar de app niet uitgeschakeld wordt wanneer u hem sluit, maar op de achtergrond actief blijft. U kunt er gerust op zijn dat dit probleem alleen het aantekeningenveld betreft en dat wij het bij de volgende update (2.1.3) zullen oplossen.

Kunt u uitleggen hoe de nieuwe grafiek Gemiddelde voor/na maaltijd bloedglucose werkt?

Deze grafiek werd in versie 2.1 ingevoerd en toont uw gemiddelde bloedglucosewaarde voor en na elke maaltijd. Samen met uw diabeteszorgverlener kunt u dit gemiddelde gebruiken om uw exacte RapidCalc-instellingen te bepalen en uw na-maaltijd stijgingen of dalingen beter te managen. RapidCalc vindt voor-maaltijd BG-waarden door uw historisch overzicht te doorzoeken op de eerste record in een bepaalde maaltijdperiode waarin u ten minste 10g koolhydraten at. Om de bijbehorende na-maaltijd waarde te vinden, zoekt het systeem vervolgens vooruit naar de eerste BG-waarde die binnen +/- 30 minuten van de ingestelde na-maaltijd BG-controleperiode werd geregistreerd. Deze tijdsperiode kan op uw persoonlijke behoeften worden ingesteld maar 2 uur is de algemeen aanvaarde waarde behalve bij zwangerschapsdiabetes waar kortere periodes worden gebruikt. U kunt de optionele herinnering voor na-maaltijd BG-controles gebruiken om u te helpen deze na-maaltijd waarden te bepalen.

Ik weet niet zeker wanneer ik de optie 'Meer dan 2 units alcohol in de laatste 4 uur' moet gebruiken.

Elke drank die 10g alcohol bevat wordt als een eenheid alcohol gerekend. Een combinatie van een aantal factoren leidt tot toename van het risico van een hypo na overmatig alcoholgebruik. Onder overmatig verstaan wij diverse drankjes in een betrekkelijk korte tijdsperiode, niet een paar glazen wijn of bier in de loop van een avond. Om te helpen het risico van een hypo te verminderen, zal RapidCalc voor een hoge BG-meting geen correctiedosis toepassen. U kunt een volledige uitleg van de redenering achter deze benadering lezen door het help-icoon aan te raken dat naast het selectievakje verschijnt wanneer u de optie aanvinkt.

Werkt RapidCalc met iOS 8?

Ja, RapidCalc werkt perfect onder iOS 8. Om dataverlies te voorkomen kunt u het beste altijd een back-up van uw RapidCalc instellingen en historische gegevens maken vóór het upgraden van uw apparaat.

Komt er een Android versie en zo ja, wanneer?

Wij erkennen dat er vraag is naar een Android versie, maar door beperkte middelen zijn wij momenteel gericht op de ontwikkeling van de iPhone versie. Wij hebben geen onmiddellijke plannen voor een Android versie.

Waarom kan ik geen historische record bewerken of een backdated bolus record invoeren?

Gebruikers zijn vaak verbaasd dat RapidCalc niet toelaat om historische records te bewerken of een bolus record voor een eerdere tijd in te voeren. De reden is dat elke dosisberekening gebruik maakt van eerdere records om de insulin-on-board te bepalen die dan wordt meegeteld bij de berekening, als een audittrail. Door een historische bolus record te wijzigen of een nieuwe in te voegen zou men de audittrail verbreken. Voor ons staat de veiligheid van de patiënt en een transparante berekening voorop; daarom geven wij u alleen de mogelijkheid om bolus records vanaf de meest recente te wissen. Om RapidCalc maximaal te benutten dient u uw gegevens op het moment zelf in te voeren, zodat u bij normaal gebruik een fout kunt corrigeren door slechts één record te wissen en weer in te voeren.

Kan ik RapidCalc op mijn iPod touch gebruiken?

RapidCalc werkt goed op de iPod touch. Veel ouders geven hier de voorkeur aan omdat deze goedkoper is en minder kans loopt om te worden gestolen op school! Een tweedehands iPod is perfect in het geval u minder uit te geven heef of als u iets wilt wat u in uw sporttas kunt laten zitten. Let op! Bij eerdere modellen waar geen camera op zit zult u geen foto's van uw maaltijd kunnen maken.

Waarom moet ik al die instellingen invoeren voordat ik de calculator kan gebruiken?

Iedereen is verschillend en om doeltreffend te zijn heeft RapidCalc uw persoonlijke instellingen nodig. Bedenk dat de calculator vanaf dit moment een groot aantal routinegegevens voor u zal beheren die u maar een keer hoeft in te voeren, waarna u er geen omkijken meer naar heeft

Ik weet niet zeker welke waarden ik moet invoeren voor sommige van de persoonlijke instellingen, zijn er standaardwaarden die ik kan gebruiken?

Helaas niet. Iedereen is verschillend en dit wordt weerspiegeld in uw persoonlijke instellingen. U dient het gebruik van RapidCalc met uw arts of diabetesverpleegkundige te bespreken die u kan helpen uw persoonlijke instellingen te bepalen. Laat u niet verleiden om 'standaard' waarden te gebruiken; in het beste geval zult u geen echt profijt hebben van RapidCalc en in het ergste geval kunt u uw gezondheid op het spel zetten.

Ik vind het moeilijk om mijn exacte bloedglucosemeting te selecteren met het schuifje, wanneer ik mijn vinger optil maakt de waarde een sprong

Om kleine afstellingen te maken in uw waarden tikt u eenvoudig vlakbij het plus- of minteken aan het uiteinde van de balk. Deze schuif-tik techniek werkt met alle schuifbalken en maakt gegevensinvoer veel sneller en gemakkelijker dan het invoeren van nummers via een keypad

Kan ik RapidCalc gebruiken om te bepalen hoeveel koolhydraten ik moet eten om een hypo te behandelen?

U kunt RapidCalc als volgt gebruiken om de hoeveelheid koolhydraten te schatten die nodig is om een lage bloedglucosewaarde te herstellen:

 • Voer uw huidige (lage) BG-meting in met het schuifje 'Gemeten bloedglucose'.
 • Maak kleine toenemende aanpassingen in de 'Geplande koolhydraatinname' door op de schuifbalk te tikken tot de waarde van de 'Aanbevolen RAI-dosis' net boven nul komt.
 • Lees de waarde van de 'Geplande koolhydraatinname' af. Dit is de hoeveelheid koolhydraten die u nodig heeft om uw bloedglucose weer op uw huidige streefwaarde te krijgen rekening houdend met eventueel nog actieve insuline

Soms ligt mijn bloedglucose, voordat ik naar bed ga, op de streefwaarde maar RapidCalc geeft aan dat ik nog actieve insuline heb. Kan ik RapidCalc gebruiken om mij te helpen een veilige bloedglucosewaarde te bepalen zodat ik 's nachts niet te laag ga?

U kunt RapidCalc als volgt gebruiken om te schatten hoeveel koolhydraten u moet nemen om de resterende insuline te compenseren:

 • Voer uw huidige (on-target) BG-meting in met het schuifje 'Gemeten bloedglucose'.
 • Maak kleine toenemende aanpassingen in de 'Geplande koolhydraatinname' door op de schuifbalk te tikken tot de waarde van de 'Aanbevolen RAI-dosis' net boven nul komt.
 • Lees de waarde van de 'Geplande koolhydraatinname' af. Dit is de hoeveelheid koolhydraten die u nodig heeft om de nog actieve insuline te compenseren en zo uw bloedglucose op de streefwaarde te houden.

Wat gebeurt er als ik vergeet mijn gegevens in RapidCalc in te voeren of als ik hem niet bij me heb bij het doseren of eten?

Omwille van de veiligheid en nauwkeurigheid is het belangrijk dat uw gegevens op het moment zelf worden ingevoerd, maar in deze gevallen kunt u als volgt een record in RapidCalc backdaten:

 • Voer uw gemiste bloedglucosemeting en koolhydraatinname op de normale manier in RapidCalc in.
 • Voordat u de registratie opslaat, stelt u het schuifje 'Ingenomen dosis' op uw werkelijke dosis in.
 • Vanaf het scherm 'Record opslaan' stelt u de registratietijd in op de tijd dat u gedoseerd heeft door het kloksymbool in de blauwe titelbalk aan te raken. U kunt een record backdaten op elke tijd na uw laatste record.
 • Druk op 'Bevestigen' om de nieuwe tijd te bevestigen en terug te gaan naar het scherm Record opslaan.
 • Voeg indien nodig een toelichting toe en druk op 'Bevestigen' om de record normaal op te slaan.
 • De nieuwe record moet nu in uw historisch overzicht verschijnen, op de juiste tijd en met de IOB correct op de doseertijd aangepast.

Ik kan mijn bloedglucose niet altijd voor een maaltijd meten, kan ik RapidCalc dan toch gebruiken om een dosis te berekenen?

In deze situatie is het het veiligst om aan te nemen dat uw bloedglucose on-target is, en alleen voor uw geplande koolhydraatinname te doseren. Dat is precies wat RapidCalc zal doen als u de optie 'Bloedglucose niet gemeten' aanvinkt. RapidCalc zal ervan uitgaan dat uw bloedglucose on-target is en zal eventuele IOB negeren bij het berekenen van de aanbevolen RAI-dosis. De record wordt als schatting gevlagd in uw historische records.

Wat moet ik doen als ik een fout maak bij het invoeren van een record of vergeet een opmerking toe te voegen?

U kunt altijd opmerkingen toevoegen of bewerken voor elke historische record, maar u kunt niets anders in de registratie veranderen. Als u een verkeerde meting invoert dan gaat u simpelweg naar het historische overzicht om de record te wissen en opnieuw in te voeren.

Wat is de gemakkelijkste manier om mijn statistieken en bloedglucosegrafieken te delen met mijn diabetesverpleegkundige? Hij/Zij gebruikt geen spreadsheet en kan dus mijn geëxporteerde historische gegevens niet openen.

Het eenvoudigste wat u kunt doen is hem/haar per e-mail een screenshot te sturen. U maakt deze door bij het scherm dat u wilt delen de homeknop van uw iPhone ingedrukt te houden en gelijktijdig kort op de sluimerknop te drukken. De screenshot wordt in uw filmrol opgeslagen en u kunt hem van daaruit e-mailen.

Ik wil mijn gegevens niet delen, moet ik mijn gegevens naar mijn diabetesverpleegkundige sturen?

U hoeft uw gegevens met niemand te delen als u dat niet wilt. Het belangrijkste doel van de back-up en exportfuncties is dat u uw gegevens op een PC kunt opslaan en dat de gegevens beschikbaar zijn voor grafische weergave in een spreadsheet. Als u een goede relatie heeft met uw arts of diabetesverpleegkundige, dan heeft u de mogelijkheid hem/haar een kopie te sturen voor het analyseren of bekijken van uw gegevens.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke instellingen en historische gegevens bij verlies of diefstal van mijn iPhone?

Wij raden u sterk aan om regelmatig via e-mail een back-up van uw instellingen en historische gegevens te maken. Op die manier kunt u in geval van verlies of diefstal van uw telefoon uw gegevens herstellen op een andere iPhone waarop u RapidCalc opnieuw heeft geïnstalleerd.

Hoe kan ik mijn historische gegevens op mijn computer overbrengen zodat ik ze in een spreadsheet kan bekijken?

Om uw historische gegevens over te brengen stuurt u ze eenvoudig via e-mail naar uzelf. Open de e-mail op uw computer en u zult een bestand in bijlage zien waarvan de naam begint met 'RC_History..' . Deze bevat uw historische gegevens. De gegevens worden opgeslagen in het standaard 'CSV' formaat welke door nagenoeg alle spreadsheetpakketten wordt ondersteund.

Mijn arts heeft geadviseerd een van mijn instellingen te veranderen, worden mijn historische gegevens hierdoor in de war gegooid?

Elke historische record bevat alle instellingen die op dat moment golden. U kunt dus gerust op elk gewenst moment uw instellingen wijzigen zonder dat dit enige invloed heeft op uw historische gegevens.

Wat gebeurt er als ik meer dan 90 dagen aan historische gegevens wil bewaren?

RapidCalc bewaart de historische gegevens van 90 dagen, maar door uw gegevens ten minste elke 90 dagen per e-mail te exporteren, kunt u uw historische gegevens zo lang als u wilt op uw PC bewaren.

Wanneer RapidCalc een aanbevolen RAI-dosis van bijvoorbeeld 4,8 units geeft en ik druk op de knop 'Opslaan', wordt de waarde "Ingenomen dosis" op 5,0 units afgerond en ik word onmiddellijk gewaarschuwd dat de geselecteerde dosis een hypo kan veroorzaken. Waarom adviseert de calculator een dosis die een hypo kan veroorzaken?

RapidCalc werkt met 0,1 units voor maximale nauwkeurigheid, maar rondt de werkelijke dosis af op de beschikbare doseermaten van uw insulinepen. Afhankelijk van uw insuline-ratio kan een afgeronde waarde net genoeg zijn om uw BG tot onder uw hypo-waarschuwingsniveau te verlagen. Als dit gebeurt heeft u de keuze om of de aanbevolen hoeveelheid te doseren en iets meer koolhydraten te eten, of de dosis te verlagen en iets minder te eten.

Wat gebeurt er als ik een dosis voor een maaltijd registreer maar vervolgens besluit een niet gepland dessert te eten?

Als u RapidCalc gebruikt om meervoudige bolussen te berekenen die elkaar in korte tijd opvolgen, zult u in de berekeningen zien dat de maaltijdcomponent wordt gecompenseerd door de IOB van de vorige dosissen met als gevolg een verminderd of geen aanbevolen RAI-dosis. In deze omstandigheden kunt u als volgt de RAI-dosis berekenen die nodig is om een extra koolhydraatinname op te vangen:

 • Vink de optie 'BG niet gemeten/Extra koolhydraten' aan. RapidCalc zal er nu vanuit gaan dat uw bloedglucose on-target is en eventuele IOB negeren bij de berekening van de aanbevolen RAI-dosis.
 • Voer de extra koolhydraatporties op de normale manier in met het schuifje 'Geplande koolhydraatinname' en lees de aanbevolen RAI-dosis af die nodig is om de extra koolhydraatinname te dekken
 • Voeg een toelichting toe bij het opslaan van de record.

We zijn altijd blij om eventuele vragen over RapidCalc via e-mail met behulp van de antwoorden Contact ons pagina.